هیات امنای موسسه خیریه طاها

نرگس شیخ صادقی مدیرعامل موسسه خیریه طاها

نرگس شیخ صادقی

مدیر عامل
خانم رضوی عضو هیات امناء موسسه خیریه طاها

خانم رضوی

عضو هیات امنا
حاج ماشالله بنائیان عضو هیات امناء موسسه خیریه طاها

حاج ماشالله بنائیان

عضو هیات امناء
حاج فیروز جوادی عضو هیات امناء موسسه خیریه طاها

حاج فیروز جوادی

عضو هیات امناء
آقای هاشمیعضو هیات امناء موسسه خیریه طاها

آقای هاشمی عضو

هیات امناء

موسسه خیریه طاها الیگودرز با سابقه از 15 سال یکی از بهترین مراکز نگهداری افراد کم توان ذهنی است