خدمات موسسه خیریه طاها

موسسه خیریه طاها به دختران کم توان ذهنی بالای چهارده سال خدمات مراقبتی و نگهداری 24 ساعته ارائه می نماید. این خدمات شامل نگهداریف درمان و آموزش می باشد.

موسسه خیریه طاها الیگودرز چگونه اداره می شد؟

موسسه خیریه طاها الیگودرز به روش هیات امنایی اداره می شود. مصوبات هیات امنا توسط مدیر عامل و با همکاری پرسنل بخش های مختلف در خصوص مددجویان اجرا می گردد.

نیازهای مواد غذایی

موسسه خیریه طاها به صورت شبانه روزی بیش از 130 دختر کم توان ذهنی را نگهداری می نماید. تامین خوراک سه وعده این عزیزان از وظایف موسسه است که با کمک شما خیرین به طور شایسته انجام می شود. خیرین محترم می توانند با موسسه تماس گرفته و در جهت تامین نیازهای غذایی کمک نمایند.

نیازهای دارویی

موسسه خیریه طاها به طور 24 ساعته و بر اساس تشخیص پزشکان محترم داروهای مختلفی را برای مددجویان تهیه می کنند. خیرین محترم می توانند با موسسه تماس گرفته و در جهت تامین نیازهای دارویی کمک نمایند.

نیازمندی ها موسسه چیست؟

موسسه خیریه طاها در جهت نگهداری مددجویان خود که بیش از 130 دختر کم ت.ان ذهنی می باشد به اقلام دارویی، پوشاک، خوراکی و تجهیزات درمانی و آموزشی نیاز دارد. کمک های اهدایی خیرین محترم با نظارت هیات امنا صرف مراقبت از مددجویان می گردد.