جزئیات رویداد

با هدف آشنایی عموم مردم با مددجویان و ایجاد احساس مفید بودن در مددجویان عزیز هر ساله بازارچه عرضه محصولات تولید دست این عزیزان در محل موسسه برگزار می گردد.

با هدف آشنایی عموم مردم با مددجویان و ایجاد احساس مفید بودن در مددجویان عزیز هر ساله بازارچه عرضه محصولات تولید دست این عزیزان در محل موسسه برگزار می گردد.

  ۰۸ تیر
  بازدید مدیران و پرسنل ادارات
  • سازمان یافته توسط: موسسه طاها
  • محل: الیگودرز
  • تلفن: 06643327826
  • ایمیل: manager@tahacharity.ir