مقاله ها

کنترل و حفظ سلامت توانخواهان موسسه خیریه طاها

 

 

 

کنترل سلامت توانخواهان در مراکز نگهداری شبانه روزی از مهمترین اموری است که پس از رعایت بهداشت شخصی توسط توانخواهان باید توسط مدیریت برنامه ریزی و با همکاری کارشناسان بخش پرستاری اجرا گردد.

در موسسه خیریه طاها با همکاری پزشکان شریف الیگودرز و با حضور در موسسه، کنترل سلامت توانخواهان به صورت دوره ای انجام می پذیرد. 

امور تست و کنترل سلامت، تهیه پرونده پرشکی، ثبت اقدامات پزشکی انجام شده برای هر توانخواه و اقدامات دیگر پزشکی که در بیرون موسسه انجام می گیرد؛ یکی از برنامه های اصلی موسسه برای توانخواهان است.

حساسیت مراقبت از توانخواهان به عنوان یک خانواده پر جمعیت با بروز بحران کرونا افزایش پیدا کرده است.

به همین لحاظ مدت زمان دور های تست و کنترل سلامت توانخواهان کاهش یافته است.  تا در صورت مشاهده کوچکترین علائمی بتوان به سرعت به درمان اقدام نمود.