مقاله ها

ضدعفونی کردن کلیه بخش ها و سطوح

یکی از چالش های مراکز نگهداری شبانه روزی بویژه مراکز نگهداری از افراد کم توان ذهنی کنترل و الزام به رعایت امور بهداشتی توسط مددجویان است. برخی از این افراد ا زانجام امور بهداشت شخصی نیز عاجز بوده و لازمست که همکاران بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند.

چنانچه سطوح، دیوارها و اشیاء مورد استفاده در مراکز آلوده باشند، سبب انتقال سریع آلودگی در کل مرکز خواهد شد. مددجویان مقیم در تماس با سطوح و تردد در مکان های مختلف مرکز علاوه بر آلوده کردن خودشان، سبب انتقال آلودگی به سایر مکان ها خواهند شد.

به همین منظور لازمست که تمامی بخش ها، تجهیزات و سطوح به صورت دوره ای ضدعفونی گردد.

خیریه طاها با همکاری پرسنل متعهد خود این امر را همواره اجرا کرده و در شرایط بروز بحران کرونا با دقت بیشتر و دوره های کوتاهتر در حد روزانه انجام می دهد.