موسسه خیریه طاها در بهمن ماه 1379 با هدف نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی دختر بالای 14 سال و با وسعت بالغ بر 20000 متر مربع تحت نظارت اداره بهزيستي استان لرستان تاسیس و توسط هیات امنا اداره می گردد.

ماموریت ما

ایجاد یک فضای آرام و قابل زندگی برای معلولان با حفظ احترام آنان و تلاش برای فرهنگ سازی در ایجاد باور مثبت بودن آنها برای جامعه و پذیرش آنها توسط خانواده و جامعه، همچنین ایجاد آرامش در خانواده ها در خصوص فرزندان آنها و کاهش آلام و دردهای اجتماعی

چشم انداز ما

افزایش کمیت و کیفیت زندگی افراد تحت پوشش

ارائه خدمات خالصانه بر پایه مهرورزی مادرانه

حفظ عزت، کرامت نفس و منزلت مددجویان و خانواده های آنان

درمان مشکلات روحی، رفتاری، جسمی افراد تحت حمایت 

افزایش رضایت شغلی پرسنل

ارزش های ما

موسسه خیریه طاها قریب به یک ربع قرن در عرصه خدمت به معلولان ذهنی دختر بالای 14 سال در سطح استان لرستان فعالیت می کند.