مدیریت، هیات امنا و کارکنان موسسه خیریه طاها علاوه بر ماموریت اصلی خود در فعالیت های اجتماعی خارج از موسسه حضور چشمگیری داشته و در جهت کمک به سایر اقشار جامعه نیز ایفای نقش می نماید.

مطالعه بیشتر...